Het Traject

VOLG ONS

 

WAT IS 'STADSLIJST ZKT. STADSMAKERS'?

‘Stadslijst zkt. Stadsmakers (m/v/x)’ is het participatietraject waarmee de Stadslijst samen met de Oostendenaars een inspirerend programma voor de toekomst van onze stad maakt.

 

Via een positief prikkelend traject ging ‘Stadslijst zkt. Stadsmakers (m/v/x)’ op zoek naar jou, de geëngageerde Oostendenaar die barst van de ideeën over, visies op en meningen over zijn eigen stad. We willen weten hoe jij, de Oostendenaar denkt over, kijkt naar en mee werk wilt maken van jouw Oostende.

 

 

TRAJECTVERLOOP: 3 FASEN - 3 KERNWOORDEN

 

 

In een eerste fase kunnen kandidaat-Stadsmakers (m/v/x) zich aanmelden en hun idee doorgeven via www.destadslijst.be. Alle kandidaat- Stadsmakers en ideeën worden dan door het extern bureau Levuur getoetst aan de drie kernwoorden van de Stadslijst: geëngageerd, sociaal en toekomstgericht.

 

In een tweede fase (september en oktober 2017) krijgt iedereen die zich aanmeldde persoonlijke feedback en worden de geselecteerde ideeën verder uitgebouwd, samen met de andere Stadsmakers.

 

In de derde en finale fase (november 2017) komen al deze geselecteerde ideeën en Stadsmakers samen in het Stadsmakersevenement. Dit betekent dat 100 Stadsmakers zullen samen komen om, op basis van het werk van de maanden daarvoor, de grote lijnen van het verkiezingsprogramma te maken. Alle Stadsmakers komen uiteraard in aanmerking hiervoor, maar er wordt wel gezorgd voor een correcte verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen de verschillende wijken, tussen rasechte Oostendenaars en aangespoelden van ver en van dichtbij en tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

 

Op het einde van dit participatietraject ligt dan een inspirerend verkiezingsprogramma klaar voor de Stadslijst, een programma dat we samen met de Stadsmakers gemaakt hebben.

 

Aan de Stadsmakers die via het traject 'Stadslijst zkt. Stadsmakers (m/v/x)' op de radar komen, beloven we dat we hen ook na de verkiezingen zullen blijven consulteren en bij onze werkzaamheden zullen blijven betrekken.

WIE GARANDEERT DE KWALITEIT VAN DIT PARTICIPATIETRAJECT?

Het participatietraject ‘Stadslijst zkt. Stadsmakers (m/v/x/)’ wordt door het extern bureau Levuur begeleid. Zij staan in voor de selectie van de ingestuurde ideeën op basis van de drie parameters van de Stadslijst: geëngageerd, sociaal en toekomstgericht.

 

Twee onafhankelijke en externe 'quality controllers' komen maandelijks samen om de integriteit van het proces te waarborgen en de kwaliteit te bewaken. Het zijn Katia Levecque (Prof. Sociologie UGent) en Gui Polspoel (Journalist). Zij komen niet op met de lokale verkiezingen van oktober 2018. Zo wordt hun onafhankelijkheid maximaal beschermd.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.