Nieuwe fietspaden en uitbreiding van de busverbinding verhogen mobiliteit van Zandvoorde

De Stadslijst werkte voor elke wijk een wijkplan uit. Dit wijkplan valt in de komende weken per wijk bij de wijkbewoners in de bus. Zo ook volgend weekend in Zandvoorde. Opvallend in het wijkplan voor Zandvoorde is de verhoogde aandacht voor de mobiliteit van de Zandvoordenaars. Er komen een 4-tal nieuwe fietspaden, weg van het autoverkeer. En de bus die normaal langs de Gistelsesteenweg naar Gistel rijdt, kan voortaan via het crematorium en via Zandvoorde passeren. Omgekeerd ook: uit Gistel naar het Centrum via Zandvoorde. Uit eerste gesprekken met De Lijn blijkt dat ze dit idee niet ongenegen zijn.
De BUSVERBINDING van het centrum van Oostende naar Zandvoorde en terug willen we uitbreiden. Op vandaag rijdt de bus richting Gistel langs de Gistelsesteenweg en laat ze Zandvoorde letterlijk links liggen. De Stadslijst wil de mobiliteit van de Zandvoordenaren via het openbaar vervoer verhogen.
We stellen het volgende traject voor: de bus richting Gistel rijdt deels langs de Gistelsesteenweg en neemt de Grintweg richting Zandvoorde. Ter hoogte van het Crematorium (Grintweg) komt een bushalte. De bus vervolgt haar traject langs de Grintweg en neemt aan het eerste rondpunt de tweede afslag richting Zwanenlaan. In de Zwanenlaan zijn al enkele bushaltes die in dit nieuwe bustraject kunnen opgenomen worden. De bus vervolgt zijn weg via de Kapittelstraat, waar ook een extra bushalte komt. Het traject loopt verder via de rest van de Kapittelstraat en zo terug naar de Gistelsesteenweg om naar Gistel te rijden. Ook in de omgekeerde richting – van Gistel naar Oostende – doet de bus Zandvoorde aan.
De rit Oostende – Gistel zal door deze ingreep iets langer duren, maar de Zandvoordenaren krijgen op die manier wel een extra busverbinding, met extra op- en afstapplaatsen. Dit voorstel kan de mobiliteit van de Zandvoordenaren en van de schoolgaande kinderen in Gistel vergemakkelijken.
Ook via NIEUWE FIETSPADEN zal Zandvoorde beter, comfortabeler en veiliger bereikbaar worden.
• Langs de Grintweg wordt een veiligere fietsomgeving en –oversteek gerealiseerd met een dubbel, vrijgelegen fietspad weg van het autoverkeer.
• Om de verbinding met Gistel voor de fietsers en schoolgaande, fietsende jeugd veiliger, vlotter en comfortabel te maken, leggen we via de Kapittelstraat ook een afzonderlijk fietspad aan naar de Gistelsesteenweg om daar aan te takken op het bestaande afzonderlijk gelegen fietspad.
• In de Stationstraat trekken we een dubbel fietspad door tussen de spoorwegovergang en het kanaal
• De Karperstraat sluiten we voor de fietsers aan op de verlaande A10.