Pagina 11 The Crystal Ship3440

Ons programma

Samenhang
Samenhang
 • De permanente democratie
 • Het samen-project: het Oostends investeringsfonds en een Oostendse aankoopcoöperatie
 • Wijkcoördinator en straatmanagers voor meer samenhang in de buurt
 • Oostende, Culturele Hoofdstad van Europa in 2030
 • 26 acties vullen de opgesomde punten voor de uitdaging SAMENHANG aan
Maximale kansen
Maximale kansen
 • Sociale rechten automatisch toekennen
 • Oostende wordt de eerste social smart city
 • Talent onmiddellijk inzetten: geen wachtlijsten voor taallessen
 • Een permanente nachtopvang
 • De commercialisering van de zorg stoppen door oprichting van een openbaar zorgbedrijf
 • De stedelijke armoedetoets
 • 12 acties vullen de opgesomde punten voor de uitdaging MAXIMALE KANSEN aan
Mobiliteit
Mobiliteit
 • Ondertunneling van de zwarte fietspunten
 • 1.000 extra fietsstallingen
 • 2.000 plaatsen in randparkings aan €5/dag en €3/halve dag, klaar tegen 2022
 • Zwaar verkeer uit de stad
 • Wijk per wijk alle voetpaden safe
 • 11 acties vullen de opgesomde punten voor de uitdaging MOBILITEIT aan
Wonen & Huisvesting
Wonen & Huisvesting
 • We roeien de huisjesmelkerij definitief uit
 • Boetes voor leegstand en verwaarlozing betalen mee voor erfgoed
 • 4 acties vullen de opgesomde punten voor WONEN aan
Veiligheid & Netheid
Veiligheid & Netheid
 • Wijkpolitie 2.0: wijkinspecteur twee dagen per week zonder gerechtelijke of administratieve taken
 • Het mooiste plastiekvrije, afvalvrije strand aan de Noordzee
 • Een nette stad met ondergrondse afvalstraten en huisvuilophaling voor 11.00 uur
 • Mooie pleinen en straten met veel groen en ruimte voor de kinderen
 • De Oostendse straten worden de veiligste van alle centrumsteden: geen zware verkeersslachtoffers meer
 • Een stedelijke opvang voor mensen die gevaar of sterke overlast veroorzaken
 • Centrum tegen Intrafamiliaal Geweld
 • 4 acties vullen de opgesomde punten voor de uitdaging VEILIGHEID & NETHEID aan
Verjonging
Verjonging
 • Actie WELKOM THUIS, het aandeel inwoners onder de 40 moet omhoog
 • Openbaar vervoer voor jongeren veel goedkoper
 • Een fuifzaal achter het station
 • 3 acties vullen de opgesomde punten voor EEN JONGER OOSTENDE aan
Innovatie, Opleiding & Tewerkstelling
Innovatie, Opleiding & Tewerkstelling
 • Innovatie met de blue economy als speerpunt
 • Oostende - Zeebrugge: 1 werkplek
 • 6 acties vullen de opgesomde punten voor de uitdaging STERKER ECONOMISCH OOSTENDE aan
Positieve Vergrijzing
Positieve Vergrijzing
 • Een vrijwilligersloket
 • Stedelijke premie voor mantelzorg
Groene & Klimaatneutrale Stad
Groene & Klimaatneutrale Stad
 • Plan Eekhoorn
 • Oostende klimaatneutraal tegen 2050
 • Dierenwelzijn is een belangrijk thema. Een schepen van dierenwelzijn is in de volgende bestuursploeg de logica zelf
 • 5 acties vullen de opgesomde punten voor de uitdaging GROEN & KLIMAATNEUTRAAL OOSTENDE aan
Eerste Social Smart City
Eerste Social Smart City
 • Alle info inzake veiligheid, mobiliteit en netheid in één grote database die de diensten automatisch aanstuurt
 • 4 acties vullen de opgesomde punten voor de uitdaging SOCIAL SMART CITY aan
Young, Wild & Free
Young, Wild & Free

De Stadslijst biedt ruimte aan een groep jonge geëngageerde mensen om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Onder de noemer “Geweldig Jong” schreven ze een eigen programma. Soms stellen ze scherpere doelstellingen en hebben ze wat andere prioriteiten. Ze krijgen de vrijheid om dit “Geweldig Jong”-programma binnen de stadslijst te promoten en te verdedigen.

Lobbydossiers
Lobbydossiers
 • Verlaning A10
 • Tunnel Elisabethlaan - Torhoutsesteenweg
 • Tunnel Dr. E. Moreauxlaan
 • Verbindingsweg A10 - De Bolle
 • Investering Haven
 • Ring
 • Inspanningen VDAB
 • Opvang voor mensen die gevaar of overlast bezorgen
 • Maximaal bus- en tramaanbod
 • Een beter fiscaal stelsel voor varenden