Ontgoocheling over vaag bestuursakkoord, met weinig positief perspectief voor de Oostendenaar

Vandaag is jammer genoeg gebleken dat het bestuursakkoord van de monstercoalitie niet om de inhoud en de Oostendenaar draait. Het is te vaag en zelfs nietszeggend. 60 uren onderhandelen om dit als resultaat te bekomen, betekent dat er tussen de toekomstige partners weinig consensus werd gevonden over de concrete verbetering van Oostende. Voor de toekomst van Oostende en voor de Oostendenaar belooft dat weinig goeds.
Het toekomstige bestuur blijft daarom ook na vandaag vooral een anticoalitie tegen de Stadslijst als grootste partij. Ook de belangrijke thema’s en punten die wij als Stadslijst met Groen besproken hebben, gebaseerd op hun programma, én die wij in onze nota opgenomen hebben, vinden wij nauwelijks in het voorliggende bestuursakkoord terug. We denken aan de bouwstop voor appartementen, de toetreding tot de statiegeldalliantie, of de halvering van de prijs voor kinderopvang voor de Oostendenaar, om er maar een paar te noemen.
21 x lezen we het woord ‘onderzoeken’, 12 x het woord ‘evalueren’ en 9 x het woord ‘bekijken’. We betreuren het gebrek aan concrete projecten en belangrijke veranderingen voor de toekomst van Oostende. We zullen ons als grootste partij daarom in de komende jaren inzetten, om te zorgen dat er wel concrete dingen ten goede worden neergelegd.
Opvallend is dat waar ze hier en daar toch concreet worden, het niet bestemd is voor de inwoners van Oostende. Een paar voorbeelden: grote bedrijven zullen minder betalen, ook tweede verblijvers zullen minder betalen, … en de Oostendenaar krijgt een mascotte.
Wij als Stadslijst stellen vast dat dit voorliggende bestuursakkoord ontgoochelend is voor de inwoner van Oostende. Deze vier partijen zijn er ondanks de lange onderhandelingen niet in geslaagd een gemeenschappelijk project op te zetten voor Oostende en haar inwoners. De Stadslijst zal dit toekomstige bestuur nauwgezet evalueren en concrete acties voor Oostende afdwingen. Dat is de Stadslijst aan haar 10.655 kiezers én aan alle Oostendenaars verplicht. Wij zijn fier op Oostende en dat moet zo blijven.
Namens de Stadslijst
John Crombez en Jeroen Soete