Plein met fonteinen voor cultuurcentrum als verlengstuk van De Grote Post

De Stadslijst werkte voor elke wijk een wijkplan uit. Dit wijkplan valt in de komende weken per wijk bij de wijkbewoners in de bus. Uit het wijkplan van het Centrum belichten we vandaag het plan voor de omgeving van cultuurcentrum De Grote Post. De overeenkomst met Indigo voor het bovengrondse gedeelte van de Zeeparking loopt af en het Stadsbestuur besliste al om deze niet te verlengen. Dit bovenste deel van de parking behoort vanaf maart 2019 toe aan de Stad. Dit schept mogelijkheden om de omgeving van het CC te veranderen. De Stadslijst wil op de zone voor De Grote Post een groot open plein aanleggen. Op het bovengrondse deel van de Zeeparking wil de Stadslijst het eerste uur gratis parkeren invoeren, zoals op het Mijnplein en Visserskaai. 
De overeenkomst met Indigo – het huidige Street’O – voor het bovengrondse gedeelte van de Zeeparking (Hendrik Serruyslaan) loopt af. Het Stadsbestuur besliste al dat deze overeenkomst wordt beëindigd. Voor de ondergrondse deel van de Zeeparking loopt de overeenkomst nog een hele tijd door. Het komende Stadsbestuur zal dus moeten beslissen wat er met deze parking vanaf maart 2019 zal gebeuren. 
De Stadslijst licht haar tweeledig voorstel toe: 
  1. De zone voor CC De Grote Post vormen we om tot een plein, met zitinfrastructuur groen en speelfonteinen. Zo wordt ook de verbinding tussen het cultuurcentrum en het Leopoldpark visueel zichtbaarder. Het plein kan uitgroeien tot een aangename ontmoetingsplek, als verlengstuk van het cultuurcentrum. 
  1. Op het bovengrondse deel van de Zeeparking willen we het betaalsysteem veranderen en zo het parkeren goedkoper maken. Het eerste uur parkeren wordt gratis en daarna wordt het tarief per minuut berekend. Dit naar het voorbeeld van de parking Mijnplein en Visserskaai. 
Dit ziet de Stadslijst als een meerwaarde voor de cultuurbeleving. Bovendien wil de Stadslijst de financiële investering in cultuur en in kunsten met 40% omhoog trekken, om het Oostendse cultuur- en kunstenlandschap nog verder uit te bouwen in de weg naar Oostende, Culturele Hoofdstad van Europa 2030. Dit engagement werd op  het cultuurdebat van woensdag 26 september duidelijk door John Crombez aangegaan en dat willen we onverkort uitvoeren.