Programma

 

samenhang, maximale kansen voor iedereen, beter mobiel, comfortabele en betaalbare huisvesting, netheid en veiligheid, verjonging, innovatie en opleiding, positieve vergrijzing, vergroening en social smart city

#fieropoostende

 

HET PROGRAMMA: Samen bouwen aan een nieuwe toekomst voor Oostende

 

 

 

De basis voor ons programma ligt bij het formuleren van de uitdagingen voor de toekomst. Wat biedt ons kansen, wat bedreigt die kansen, wat moeten we aanpakken als we effectief de toekomst vorm willen geven?

 

  1. Bouwen aan een sterkere samenhang is de eerste uitdaging. Er is teveel isolement en eenzaamheid en dat moeten we doorbreken. Mensen samen brengen en een positieve identiteit opbouwen: fier op Oostende. Onze stad, die we samen vorm geven.

 

  1. In die stad geven we alle Oostendenaars maximale kansen. Wie veel talenten heeft stimuleren we om er alles uit te halen, wie het moeilijker heeft ondersteunen we om het waar te maken.

 

  1. Om dat waar te maken spelen we in op de nieuwe technologieën: van Oostende de eerste social smart city maken.

 

  1. We willen Oostende “beter mobiel” maken: onze mobiliteit vernieuwen, aanpassen, leefbaarder maken. Wandelen, fietsen en parkeren op een veilige en comfortabele manier.

 

  1. Oostende is een stad met veel huurwoningen en met veel woningen in minder goede staat. We willen er voor zorgen dat alle woningen tegen 2030 conform de Vlaamse Woonnorm zijn en betaalbaar blijven.

 

  1. Een nette en veilige stad blijft een uitdaging van alle dag. Oostende blinkt als de zee: het klinkt vertrouwd in de oren, wij houden het actueel.

 

  1. Op Bredene na zijn we de jongste gemeente aan de kust. We willen meer. Tegen 2025 moet het aandeel van de bevolking onder de 40 jaar stijgen en zo verjongt onze stad.

 

  1. Extra werk, innovatie en een betere toeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Het is een eenvoudig te formuleren opdracht, maar een moeilijk te realiseren doelstelling. Een uitdaging dus, die we niet uit de weg gaan.

 

  1. De vergrijzing is een feit. In Vlaanderen en zeker aan de kust. Gelukkig leven mensen nu langer dan voorheen. Het is de opdracht van het stadsbestuur om van de vergrijzing een opportuniteit voor heel de maatschappij te maken.

 

  1. Op vandaag is Oostende een stad met veel groen. Nu moeten de stap zetten van een stad met veel groen naar een groene, klimaatneutrale stad.

 

Bovenop het programma zullen we de komende maanden werk maken van WIJKPLANNEN die zeer concreet per wijk de acties van de komende jaren aanduiden. We hebben het programma van 'Geweldig Jong' en de acties waarvoor we bij de hogere overheid moeten lobbyen. Deze drie onderdelen maken ook integraal deel uit van ons programma.