Samen bouwen aan een nieuwe toekomst

De Stadslijst is een samenwerking van mensen die zich willen inzetten voor Oostende. Mensen die toekomstgericht denken, met een sociaal hart. Samen met anderen wil de Stadslijst bouwen aan de toekomst van Oostende. Een nieuwe toekomst want de wereld en dus ook Oostende zijn voortdurend in verandering. En zo moeten ook onze toekomstplannen telkens weer vernieuwd worden.

Eenvoudig gezegd willen we dat Oostende een stad wordt waar je gelukkig kunt wonen, werken, spelen, vrije tijd beleven, enz. Onze ambitie zou moeten zijn dat we de gelukkigste stad van Vlaanderen worden. Maar dat is natuurlijk een zeer algemene, abstracte doelstelling. Om zo’n abstracte doelstelling te bereiken moeten we eerst de grote uitdagingen van de komende decennia, die ons geluk kunnen maken of juist bedreigen, omschrijven. Maar ook dat is niet genoeg. We moeten zeggen hoe we die uitdagingen aanpakken. Hoe we droom en daad samenbrengen. Dat doen we met onze concrete actiepunten. En binnen die actiepunten geven we ook prioriteiten, onze prioritaire acties.

Voor de samenhang in de stad zijn de wijken en het wijkleven belangrijk. Daarom maken we per wijk, negen in totaal, een wijkplan.

En ten slotte zijn er aantal jonge mensen die een specifiek programma voor jonge mensen hebben opgesteld. In de politiek is het niet evident dat jongeren een stem verwerven. Daarom nemen we hun actieplan Geweldig Jong in ons programma over. Niet alle punten zullen kunnen gerealiseerd worden. Maar het is goed dat er een interne dynamiek blijft, waarbij jongeren de andere leden wat prikkelen. Je bent ten slotte maar één keer jong.

De uitdagingen, de (prioritaire) acties, de wijkplannen en Geweldig Jong, vormen samen het kiesprogramma van de Stadslijst. Het zijn de stappen die we zetten om van Oostende de gelukkigste stad van Vlaanderen te maken. Bovendien geven we aan welke de belangrijke dossiers zijn waarvoor we op Vlaams of federaal niveau gaan lobbyen om ze rond te krijgen.