2.10. Oostende wordt een communicatieve smart city

Ten slotte is er een uitdaging die de verschillende deelterreinen overstijgt. Het bestuur van de stad moet gebruik maken van de moderne mogelijkheden om een heuse smart city te worden, met snellere en betere communicatie, makkelijk bruikbare en toegankelijke apps, enz. We willen daarenboven de eerste Social Smart City zijn. Dat alles moet ook de dienstverlening en de klantvriendelijkheid verhogen.  Van Oostende een communicatieve, klantvriendelijke smart city maken is de tiende uitdaging.

2.10.1 Actie 32 : Alle info inzake veiligheid, mobiliteit en netheid in één grote database die de diensten automatisch aanstuurt.

De digitale revolutie is een feit. De volgende stap is de Smart City. Dit betekent concreet dat de informatie over veiligheid, netheid, parkeren, verkeer, enz. in één grote database wordt verzameld en gebruikt wordt om de diensten aan te sturen. We geven een voorbeeld:

via de sensoren van de ondergrondse afvalstraten weten we welke containers moeten opgehaald worden. Via een smart applicatie krijgt de chauffeur iedere morgen automatisch de route die hij moet volgen om die containers op te halen. Maar in de database zitten ook verkeersgegevens. Dat betekent dat tijdens de dag de route van de chauffeur kan aangepast worden om drukke plaatsen te vermijden.

Met hetzelfde doel zijn voor de gewone chauffeurs alle parkeerplaatsen in de database opgenomen, zodat wie de stad binnenkomt een bericht krijgt waar er wel en waar er geen plaats meer is. Wie zeker wil zijn van een parkeerplaats kan vooraf reserveren in ondergrondse parkings en ook dat wordt bijgehouden. Bovendien is het voordeel van deze werkwijze dat de communicatie via sociale en andere media veel sneller en beter kan. De evolutie naar een smart city opent hier belangrijke mogelijkheden die we zeker moeten benutten.

En zo kunnen we nog wel een eind verder gaan. Maar de essentie is drievoudig :

  1. Wij moeten niet zelf het warm water uitvinden: het Vlaams gewest doet pogingen om de verschillende toepassingen en vernieuwingen te coördineren en wij moeten daar een actieve rol in spelen.
  2. Smart City moet de bevoegdheid van één schepen worden en er moet 1 Smartcity coördinator komen, die op ambtelijk gebied alles coördineert in Oostende.
  3. Tegelijkertijd moet de communicatie van het stadsbestuur gemoderniseerd worden en sneller en efficiënter gebeuren.

Heel deze ontwikkeling houdt natuurlijk in dat een gratis toegankelijk WIFI net voor de hele stad eigenlijk een noodzaak wordt.

Ook hier zijn punctuele wijzigingen nodig.

  1. Openbare werken moeten beter gecommuniceerd worden. Via een app en ook via het digitaal buurtplatform wordt de burger geïnformeerd over de werken van het stadsbestuur. Ook nutsmaatschappijen zullen bij elke vergunning duidelijk moeten communiceren over de werken.
  2. We richten een onafhankelijke ombudsdienst op. Daar kan de burger terecht voor klachten tegen het bestuur.
  3. Onthaaltraining stedelijke diensten:(klant)vriendelijkheid is zeer belangrijk voor alle stedelijke diensten. De maatschappij wordt complexer en dus moeilijker te begrijpen voor de gewone burger. De bevolking zelf wordt diverser. Daarom is een goede onthaaltraining erg belangrijk.