2.7. We trekken meer innovatieve bedrijven aan en we stomen werkzoekenden klaar voor de arbeidsmarkt

De werkgelegenheid en de werkgelegenheidsgraad stijgt in Oostende jaar op jaar. Traag, dat wel, maar ze stijgt. Maar ook de werkloosheid is gestegen. We weten ook dat de economie razendsnel verandert. Innovatie is niet alleen een modewoord, het is ook een economische realiteit. Bovendien is er een enorme aantrekkingskracht van de Vlaamse ruit (Antwerpen, Leuven, Brussel, Gent).

Innovatieve bedrijven aantrekken is daarom dubbel moeilijk, maar des te belangrijker. We mikken niet op eender welke bedrijven: bedrijven die op een duurzame toekomst inzetten, die respect hebben voor mens en natuur, zijn ons hoofddoel.

Meer werk betekent niet automatisch minder werkloosheid. De grote groep nieuwkomers ‘profiteert’ niet van de bijkomende jobs en onze vele andere inwoners hebben niet de nodige ervaring of opleiding. Dat moeten we veranderen, een werk van jaren. Hen dichter bij de arbeidsmarkt brengen, realiseren we door (bij)scholing te blijven stimuleren en door het aanbod van avondschool, VDAB en andere instanties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De zevende uitdaging bestaat uit het aantrekken van nieuwe, innovatieve bedrijven met respect voor mens en natuur enerzijds en het dichter bij de arbeidsmarkt brengen van de vele werkzoekenden, anderzijds.

2.7.1. Actie 27 : Innovatie met de Blue economy als speerpunt

De werkgelegenheid stijgt ieder jaar in Oostende. Maar het aantal jobs is niet de enige barometer. We hebben nood aan investeringen in innovatieve jobs. Want die zijn het meest toekomstgericht.

In de hernieuwbare energie is dat via de haven de voorbije jaren gebeurd. We gaan nu langzaamaan naar 500 permanente jobs in die sector. We mogen ervan uitgaan dat het er meer worden. In dat kader past het aantrekken van de hogeschoolrichting Clean Tech. Als bestuur moeten we deze richting zo goed mogelijk steunen. Uiteraard zien we het ruimer voor de toekomst. Oostende is de thuisstad voor de Blue Cluster en daarom willen we sterk inzetten op de Blue Economy, ook wel alles wat met de Noordzee te maken heeft.

Maar ook in andere sectoren moeten we voor innovatie kiezen. Dat doen we onder andere door het verder uitbouwen van innovatiecentra. Die hebben we nu in Greenbridge, maar ook de small business zone en het economisch huis. Hotel Terminus kan een extra mogelijkheid bieden voor de creatie van een common work space.

Innovatie is ook nodig in de “klassieke” sectoren. Meer nadruk op renovatie en restauratie in de bouw bijvoorbeeld, maar ook de Horeca is een sector waar innovatie steeds belangrijker wordt. De kwaliteitscommissie wil nieuwe initiatieven begeleiden en bestaande zaken naar innovatie leiden. Door de stijging van het toeristisch succes van Oostende zijn hier zeker interessante toekomstmogelijkheden. En ook de sector van de sociale economie moeten kansen bieden. Het bestuur ondersteunt financieel deze sector en wij willen dat ook in de toekomst doen,.

Op vandaag is er inzake innovatie een subsidiereglement waardoor we jaarlijks 10 starters 20.000 euro elk kunnen geven, in cash of in ondersteuning. Wij stellen voor dat we dit bedrag verdubbelen en het aantal van 10 starters houden, maar vooral mikken op starters die op termijn veel jobs kunnen creëren.

2.7.2. Actie 28 : Oostende-Zeebrugge: 1 werkplek

In de haven van Oostende gaan we geleidelijk naar 1500 jobs in de voorhaven. Op vandaag zijn  dat er goed 1200, maar de komende jaren komen er zeker nog 300 bij. Onze doelstelling moet tegen 2024 meer dan 1700 jobs zijn. 1700, dat was het aantal jobs in de RMT en Wagon Lits. Dat aantal willen we in 2024 voorbij gestoken zijn. Gezien de evolutie in de offshore, is dat een hoge maar niet onhaalbare doelstelling.

Maar tegelijkertijd zijn er ook in Zeebrugge nog een groot aantal maritieme jobs. Het economisch huis moet er alles aan doen, onder andere met collectief vervoer buiten de gewone uren om mensen die in Oostende wonen ook in de haven van Zeebrugge aan het werk te krijgen. Dertig kilometers afstand mag geen hinderpaal zijn.

Ook hier zijn extra acties nodig

  1. Creatie van een coworkingspace enerzijds en een hub voor telewerk voor mensen die in het binnenland werken anderzijds, in de buurt van het station. Dit moet zowel telewerken als het samenbrengen van jonge ondernemers stimuleren
  2. Ondersteuning van de luchthaven door samen investeerders te benaderen.
  3. Extra industrieterreinen zullen nodig zijn. De zone van de Kromme Elleboog lijkt daarvoor het meest geschikt.
  4. In de achterhaven wordt gekozen voor een cluster van circulaire economie. De eerste aanzetten zijn er, nu moeten we dit proberen uit te werken.
  5. Het wetenschapspark moet geherstructureerd worden en de Haven Oostende moet er actief participant van worden.
  6. Oostende CETA vrij verklaren. Dit is een symbolische actie die er vooral gericht is duurzaamheid en eerlijke handel in de economische beslissingen te stimuleren.