2.8. Van de vergrijzing een opportuniteit maken.

Vlaanderen kent een sterke vergrijzing. Aan de kust is dat nog meer het geval dan in het binnenland. Zoals aangegeven willen we het aandeel van de -40 jarigen verhogen. Maar dat mag ons er niet toe leiden dat we de senioren en zeker de oudste onder hen vergeten. Van de vergrijzing geen probleem maar een opportuniteit maken is onze achtste uitdaging.

 2.8.1. Actie 29 : Een vrijwilligersloket en een stedelijke premie mantelzorg

Het aandeel 65 plussers neemt toe, in heel Vlaanderen, maar nog sterker aan de kust. Vaak wordt de vergrijzing als een probleem gezien. Wij zien het als een opportuniteit. Meer senioren betekent onder andere dat er meer vrijwilligers zijn voor de talloze verenigingen. Een goed draaiende, actieve en regelmatige aangepaste vrijwilligerscentrale die vrijwilligers en plaatsen voor vrijwilligers weergeeft en probeert met elkaar te matchen is daarom noodzakelijk. We kunnen dat aanvullen met een vrijwilligersloket waar organisaties en senioren zich bij aanmelden. Een soort relatiebureau tussen de senioren en het vrijwilligerswerk. Bovendien nodigt dat loket mensen die op pensioen gaan uit voor een gesprek om mogelijkheden van tijdsbesteding in de nieuwe fase van hun leven te bespreken. Uiteraard kan dit best in groep gebeuren. Op die manier kan de vergrijzing zeker positief werken.

De ervaring en expertise van al deze vrijwilligers kunnen de talloze verenigingen of initiatieven zeker helpen en verder vooruit helpen. Het begeleiden van kinderen bij hun schoolwerk is een goed voorbeeld hiervan.

Daarbij moeten we ook bekijken om het vrijwilligersloket open te trekken naar alle burgers.

In Japan, De VS, Scandinavië en Nederland zijn ook experimenten opgestart waar in een gebouw een woonzorgcentrum, een kinderopvang en studentenkamers zijn. Voor alle drie wordt dit positief geëvalueerd: studenten wonen bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum en helpen 30 uur per maand, maar wonen gratis. Senioren zijn aanwezig in de kinderopvang wat zowel door de kinderen als de senioren positief wordt beleefd. Ook in Oostende moeten we zulke vernieuwingen mogelijk maken.

Mantelzorg blijft een belangrijk gegeven in onze samenleving. Een stedelijke premie van 500 euro voor de mantelzorger is een teken van waardering. Vaak zijn de mantelzorgers zelf al gepensioneerd. Ook dat is een voorbeeld hoe de vergrijzing opportuniteiten biedt, met name de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen.