2.9. Een groene klimaatneutrale stad

In de stad wonen betekent niet dat we afgesloten worden van de natuur. Om een leefbare stad te worden, moeten we een stad zijn met veel groen en moeten we de aansluiting met de groene rand rond onze stad beter maken. De voorbije jaren zijn enorm veel bomen bijgeplant, kwam er 80 ha stadsrandbos, legden we de tuinen van Stene aan. Dertig jaar geleden was Oostende een grijze betonnen stad, nu is er veel groen. Maar niet genoeg. Het werk is niet af.

Oostende is geen eiland. Wel een deel van onze aardbol die met een scherpe klimaatverandering geconfronteerd wordt. Daarom moeten we niet alleen een groene stad, maar ook een klimaatneutrale stad worden. De negende uitdaging is daarmee duidelijk: zuurstof voor de Oostendenaars:  van Oostende een groene en  klimaatneutrale stad maken..

2.9.1. Actie 30 : Plan Eekhoorn

Twintig jaar geleden waren bomen in Oostende een rariteit. Sindsdien is er 80 ha stadsrandbos bijgekomen en werden in veel straten/wijken ook bomen bijgeplaatst. Onlangs ook nog op het Wapenplein. Het resultaat is opmerkelijk: van alle centrumsteden wonen er procentueel in Oostende het meeste inwoners binnen 400 meter van openbaar groen. De doelstelling voor de toekomst moet zijn dat de stad zelf naar een meer natuurlijke omgeving evolueert en er rechtstreekse banden (radialen) met de groene rand komen. Van stad met veel groen wordt Oostende een groene stad.

Het betekent ook dat sommige pleinen “ontsteend” worden: in plaats van stenen komt er groen. Dit zal niet met grote ingrepen gebeuren, maar met veel kleine, weldoordachte acties: meer gevelgroen, verplichte groeningrepen bij nieuwbouw, meer bomen op pleinen, groene wanden, … Al deze acties samen noemen we het ‘plan Eekhoorn’. Als we het plan goed uitvoeren, zien we opnieuw de eekhoorn verschijnen. We moeten bij het planten van de bomen wel rekening houden met de soort. Daarbij houden we ook rekening met het groter aantal mensen met allergieën, die dus gevoelig zijn voor het soort bomen dat we planten. Ook moeten we bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan fruit- en notenbomen.  De natuurbeweging heeft al enkele keren met zo’n plan gewerkt (cfr. Plan Otter in de IJzervallei). Nu moet het stadsbestuur dat durven doen. Bovendien kunnen de inwoners van de stad zeker hun bijdrage leveren om het plan te doen slagen, onder andere door zelf ook veel groen op hun open ruimte te voorzien.

2.9.2. Actie 31 : Oostende Klimaatneutraal tegen 2050

Enkele maanden geleden kreeg EOS de opdracht een plan uit te werken om Oostende tegen 2050 klimaatneutraal te maken.De eerlijkheid gebiedt om toe te geven dat op vandaag niemand een pasklaar en uitvoerbaar plan heeft. We moeten niet doen alsof wij dit wel hebben. Bovendien zal dit plan nog vaak moeten veranderd worden. Vandaag nemen zonnepanelen en windmolens een belangrijke plaats in, maar ook elektrische wagen. In de toekomst neemt misschien waterstof aan belang toe, krijgen we andere vormen van openbaar vervoer, enz.

Wij willen dat er een ‘high level group’ door het stadsbestuur wordt geïnstalleerd. Deze groep werkt het plan samen met EOS uit, werkt het bij, volgt het op en geeft jaarlijks een evaluatie die ze ook publiek toegankelijk maakt. Dit lijkt de beste garantie dat het plan effectief lukt.

Punctuele acties vullen deze prioritaire acties aan.

  1. Het openbaar en privaat domein moet groener. Mensen die groen aanplanten, bloem- en kruidenbakken plaatsen in hun voortuin of op hun vensterbank worden beloond met tickets voor evenementen in Oostende.
  2. Zonnepanelen op alle stadsgebouwen. Mensen die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen, maar eigenlijk ook alle Oostendenaars, kunnen mee investeren via het Oostends Investeringsfonds.
  3. Alle wagens van de stad worden binnen een termijn van zes jaar elektrisch of op CNG.
  4. In samenspraak met de privésector wordt een netwerk van elektrische laadpalen geïnstalleerd.
  5. Bij het toewijzen van vergunningen voor taxi’s gaat de voorkeur naar schone wagens. Tegen 2025 kunnen enkel voor deze auto’s nog vergunningen worden gegeven.
  6. Dierenwelzijn wordt een thema dat belangrijker wordt. Een schepen van dierenwelzijn is in de volgende bestuursploeg de logica zelf. Binnen de politie worden enkele mensen gespecialiseerd in dierenwelzijn, sterilisatie van katten moet systematisch kunnen gebeuren, een aantal contraceptieve duiventillen beperken het aantal duiven en in de scholen wordt diervriendelijkheid een thema.
  7. Samen met Animal Assisted Projects richten we een eenzame hartenbureau op voor mens en dier: wanneer een gezin op vakantie gaat zonder huisdieren gaan andere mensen ervoor zorgen.