4. Young, wild and free: Geweldig Jong

De stadslijst biedt ruimte aan een groep jonge geëngageerde mensen om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ze noemen zichzelf “Geweldig Jong”. Hun programma is niet volledig gelijklopend met de rest van het programma van de Stadslijst. Sommige punten worden verder uitgewerkt, soms stellen ze scherpere doelstellingen en hebben ze wat andere prioriteiten. Als deelnemers van de stadslijst krijgen ze de vrijheid dit programma binnen de stadslijst te promoten en te verdedigen. Niet alle punten zullen kunnen gerealiseerd worden. Maar het is goed dat er een interne dynamiek blijft.

Samen hebben ze een “programma” gemaakt. Kort samengevat houdt dat in :

 1. Een progressieve huur voor startende ondernemers.
 2. Een centrale werk & vergaderplaats voor freelancers en startende ondernemers.
 3. Een basispakket “fuiven organiseren” aangeboden door Stad Oostende.
 4. Entreepas verruimen naar sport en cultuur.
 5. Verhoogde financiële tussenkomst voor sportende kinderen.
 6. Een ruilbeurs voor vrijetijdsobjecten georganiseerd door Stad Oostende.
 7. Meer sportvelden (zoals het model in de Nieuwe Stad) in alle wijken.
 8. Gratis openbaar vervoer tot je 26ste binnen Oostende.
 9. Fietsherstelpunten met gratis kleine reparaties voor jongeren onder de 18 jaar.
 10. Toegankelijke geestelijke hulpverleningen behouden en het aanbod vergroten/versterken.
 11. Minstens één aanspreekpunt per honderd leerlingen per school, die openstaat voor problemen van de leerlingen.
 12. Praktijkervaring voor ALLE studenten in een plaatselijk (studiegericht) bedrijf.
 13. Betere begeleiding voor laatstejaarsstudenten omtrent verder studeren of aan de slag gaan in het werkveld.
 14. Werkzoekende jongeren makkelijker koppelen aan Oostendse vacatures.
 15. Tegen 2024 alle Oostendse stadsgebouwen energieneutraal
 16. Verschillende fietsdeelpunten in de stad met een maximumfactuur van 1 euro per dag voor jongeren.
 17. Minimum 20 % van de nieuwe woningen zijn sociale woningen zonder lange wachtrijen tegen 2024
 18. Huurpremie voor -30 jarigen ongeacht hoe lang men al in Oostende woont.
 19. Mogelijkheid creëren om een huis te leasen en na tien jaar beslissen het huis wel of niet te komen.