5. Think global, act local: Lobby dossiers bij de hogere overheid

1. Verlaning A10

Alle studies zijn klaar. Dit project is nodig en haalbaar. De uitvoerder is het Vlaams Gewest.

 

2. Tunnel Elisabethlaan – Torhoutsesteenweg

Minister Crevits had dit toegezegd. Minister Weyts heeft het afgevoerd. Wij niet.

 

3. Tunnel Dr. E. Moureauxlaan

Om de vroegere Vuurtorenwijk en de nieuwe wijk Oosteroever goed met elkaar te verbinden is een ondertunneling wenselijk. De plannen zijn klaar en haalbaar. Ook hier is de uitvoerder het Vlaams Gewest.

 

4. Verbindingsweg A10 – De Bolle

Door deze verbindingsweg maken we de Konterdam leefbaarder en wordt de Haven bereikbaarder.

 

5. Investering Haven

De haven wordt meer en meer een trekker voor de Blue Economy. In andere havens wordt veel geld uitgegeven aan al dan niet nuttige sluizen. Wij willen dat er in Oostende vooral in innovatie wordt geïnvesteerd.

 

6. Ring

We willen de optie voor de ring niet uitsluiten. In het stedelijk mobiliteitsplan is het voorzien als een mogelijkheid. We zullen aan de voorbereidende studies constructief meewerken en dan evalueren.

 

7. Inspanningen VDAB.

Oostende kent een grote kloof tussen jobs en werkzoekenden. De bezetting van de VDAB werd fel verminderd. Wij willen dat er weer geïnvesteerd wordt in de VDAB in Oostende en vooral ook het aantal opleidingen omhoog gaat.

 

8. Opvang voor mensen die gevaar of overlast bezorgen.

Dit project is in ons programma duidelijk uitgelegd. We hebben de hogere overheid nodig om dit goed te laten functioneren.

 

9. Maximaal bus- en tramaanbod.

Het openbaar vervoer staat onder druk. We moeten maximaal lobbyen om het aanbod niet alleen te behouden maar ook te versterken.

 

10. Een beter fiscaal stelsel voor varenden.

Het onderhoudspersoneel van de windmolenparken zijn allemaal Belgen, waarvan de meeste in of rond Oostende wonen. Maar de crew die de boten bedient zijn allemaal Nederlanders of Engelsen. Dit komt door een specifiek fiscaal statuut. Als we dat statuut ook op de Belgen kunnen toepassen hebben we ineens 50 maritieme jobs bij.